เพลง มาร์ชหลักสอง

 

          ม่วงเหลืองเขตคามงามสง่า                      แหล่งวิชาสถาบันการศึกษา
เสริมสร้างความรู้คู่ปัญญา                                   เพื่อพัฒนาชาติไทยให้เจริญ
หลักสองเรืองรองสดใส                                      มีน้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ประพฤติดีมีวินัยใฝ่วิชา                                       หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่มิคลาย
สายสัมพันธ์ประสานแน่นหนัก                            พวกเราพร้อมพรรคสมัครสมาน
เคารพศรัทธา ครูอาจารย์                                   และยึดมั่นในความกตัญญู
ส่งเสริมนามประเทืองเรืองศักดิ์ศรี                     ณ ที่นี้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ความยิ่งใหญ่อุดมการณ์พัฒนา                          หวังนำพาเยาวชนเป็นคนดี

คำร้อง : ครูสมยศ  ปิ่นทอง

 
 
 
 
www.000webhost.com